Titer bepaling

Titer bepaling

Door een titerbepaling uit te laten voeren kunnen wij uw hond zo gericht mogelijk vaccineren en zal het lichaam niet onnodig belast worden met vaccinaties die misschien (nog) niet nodig zijn.

Als we een hond vaccineren tegen Hondenziekte (Distemper), Parvo en besmettelijke leverziekte (Hepatitis) reageert het immuunsysteem hierop door antilichamen en geheugencellen aan te maken. Het is per vaccin verschillend hoelang deze antilichamen in het lichaam aanwezig zijn en daar door hoelang het vaccin bescherming biedt. Als uw hond als pup (6, 9 en 12 weken) en op de leeftijd van één jaar gevaccineerd is tegen bovenstaande ziekten, is vaccineren om de 3 jaar voldoende. Mogelijk kan deze boostervaccinatie langer uitgesteld worden,  hiervoor kunt u een titerbepaling laten doen. Omdat de basisvaccinaties 3 jaar bescherming bieden tegen Hondenziekte, Parvo en besmettelijke leverziekte adviseren wij vanaf 4 jarige leeftijd een titerbepaling te laten doen.

Titeren bij pups
Bij pups adviseren wij om op de leeftijd van 15 weken te controleren of de vaccinaties voldoende aangeslagen zijn. Mochten de titers nog te laag zijn is het advies om op 16 weken nogmaals te vaccineren. Titeren wordt bij pups nog wel eens ingezet om bij een hoge maternale antilichaamtiter de vaccinatie uit te stellen. Nadeel hiervan is dat de pup ook geen geheugencellen aanmaakt en u de onbeschermde periode verlengt. Dit kan nadelig zijn voor de socialisatie omdat u tijdens deze onbeschermde periode op moet passen met veelvuldig contact met andere honden. Verder is het zo dat we gebruik maken van hoog titervaccins. Ook pups met een hoge antilichaamtiter reageren op deze vaccins door het aanmaken van geheugencellen. Bij een volgende vaccinatie zal dan de antilichaamtiter ook snel stijgen. Zo kunt u met een gerust hart uw pup socialiseren.

Hoe gaat titeren in zijn werk?
Voor het titeren nemen we een kleine hoeveelheid bloed bij uw hond af. Door middel van een sneltest kunnen wij kijken hoeveel antilichamen er aanwezig zijn in het bloed van uw hond. Aan de hand van de uitslag van de test kunnen wij u adviseren toch te vaccineren tegen een bepaalde ziekte of om volgend jaar opnieuw een titerbepaling te laten uitvoeren.
Wij kijken hierbij niet alleen naar de uitslag van de test, maar houden ook rekening met de leeftijd, het vaccinatieschema en het leefgebied van de hond. Jongere honden bouwen sneller antilichamen op tegen ziekten, maar deze blijven vaak minder lang aanwezig. Hierdoor kan de test aangeven dat er voldoende antilichamen zijn voor de komende 3 jaar maar kan toch het advies gegeven worden de test jaarlijks te herhalen. Ter illustratie; een Vaccicheck uitslag van 6 betekent dat uw hond een titer heeft tussen de 600 en 10.000. Een titer boven de 80 geeft over het algemeen voldoende bescherming. Echter, de Vaccicheck geeft niet aan of de titer al 3 jaar tegen de 10.000 zit of dat de titer het laatste jaar van 10.000 naar 600 is gedaald. In het laatste geval betekent het dat uw hond het jaar erop waarschijnlijk niet meer beschermd zal zijn. Dit zien we vaak bij jonge honden. Zij maken hoge titers aan die vlot kunnen dalen als het immuunsysteem niet getriggerd wordt om de titers hoog te houden. Om een exacte titer te bepalen kunnen we het bloed opsturen naar het laboratorium. Deze bepalingen zijn echter kostbaar.

Hoe zit het met ziekten waar we niet voor kunnen titeren?
Bij het leptospirose (ziekte van Weil) vaccin worden er heel weinig antilichamen aangemaakt door het lichaam en wordt de bescherming gevormd door geheugencellen die de bacterie kunnen opruimen uit het lichaam. De aanwezigheid van deze geheugencellen is niet te meten. De antilichaamtiter is bij deze ziekte niet gerelateerd aan de mate van bescherming.  Wel is aangetoond dat jaarlijkse vaccinatie voldoende bescherming biedt. Het lichaam wordt er aan herinnerd dat hij de geheugencellen actief moet houden.
Ook voor besmettelijke hondenhoest of kennelhoest is een antilichaamtiter niet gerelateerd aan de mate van bescherming.

Wat als de hond mee naar het buitenland gaat?
Binnen Europa is enkel de vaccinatie tegen rabiës verplicht. Deze moet eens per 3 jaar gegeven worden en hiervoor volstaat een titerbepaling niet. Ook een paspoort en chip zijn verplicht. Wel zijn er landen die aanvullend een titerbepaling vragen waarmee aangetoond wordt dat de vaccinatie tegen rabiës voldoende respons heeft gegeven.

Wat als de hond mee gaat naar shows, pensions en hondenscholen?
Titerbepalingen worden al steeds meer erkend als voldoende, toch is het verstandig dit goed na te vragen bij de desbetreffende organisatie, ze zijn dit namelijk niet verplicht. Ook pensionhouders kunnen vragen om een vaccinatie en hoeven niet akkoord te gaan met een titerbepaling. De Raad van Beheer heeft het titerbepalingen erkend mits de dierenarts voldoende kan aantonen dat de hond beschermd is. Er mag slechts voor 1 periode van 3 jaar afgetekend worden. Daarna zal het dier jaarlijks getiterd moeten worden.