Terug naar overzicht

Nieuws

Uitbrak RHD-2 virus in Zwolle

In de Zwolse wijk Stadshagen zijn meerdere konijnen van hetzelfde gezin doodgegaan door het zeer besmettelijke RHD2-virus.
Er is helaas geen behandeling voor dit virus, vaak overlijden de konijnen zeer snel.
Wel is er een vaccin beschikbaar tegen dit virus en wij adviseren dan ook alle konijneneigenaren tijdig te vaccineren tegen dit virus

 

VHS is een zeer beruchte virusinfectie onder konijnen. Het is ook wel bekend onder de naam RHD (Rabbit Haemorraghic Disease) of VHD (Viraal Haemorragische Diarree). De ziekte dankt deze namen aan het feit dat ze wordt veroorzaakt door een virus dat sterfte veroorzaakt ten gevolge van inwendige bloedingen en leveraantasting.

De ziekte is enkel besmettelijk voor konijnen en is ongevaarlijk voor mensen en andere diersoorten. VHS is een uiterst besmettelijke ziekte die hoge sterfte onder konijnen veroorzaakt. Eerdere uitbraken van VHS in het buitenland leren ons dat ook het Nederlandse konijnen bestand (met name in Brabant en Limburg) ernstig in gevaar is. VHS verspreidt zich met de uitwerpselen van zieke konijnen maar verspreiding via besmet voer (met name groenvoer) is ook mogelijk. Het virus kan ook door muizen, ratten en insecten (zoals muggen) verspreid worden. Raakt een hok met meerdere konijnen besmet dan zal 65 tot 90% van de konijnen sterven.

Wat zijn de symptomen?

Soms wordt het konijn alleen maar een paar dagen wat stil, en sterft plotseling zonder verdere symptomen. Soms kan daarna wat schuimig bloederig vocht uit de neus komen.

Andere konijnen laten wel symptomen zien. Het konijn stopt met eten en krijgt meestal diarree, soms vloeibaar stinkend, soms bloederig, en het bloedt op het laatst soms uit de neus. Konijnen die besmet worden krijgen na 24 tot 48 hoge koorts en sterven dan in enkele uren. De inwendige organen worden aangetast. Vaak hebben de konijnen een lijdensweg van een paar dagen, en schreeuwen in de laatste minuten omdat ze stikken ten gevolge van de optredende longbloedingen.

Er is helaas geen behandeling. Vaak overlijden de konijnen zeer snel. Om het konijn een lijdensweg te besparen, is het vaak beter om het konijn in te laten slapen.

Hoe kan VHS worden voorkomen?

Door vaccinatie en goede hygiëne kan de ziekte worden voorkomen. Elk rechtstreeks contact met wilde konijnen moet vermeden worden en geef geen zelf geplukt groenvoer aan konijnen die niet gevaccineerd zijn. Het is niet voldoende om het hok enkel door strenge hygiëne te beschermen indien er in de omgeving een geval van VHS is vastgesteld, enkel vaccinatie biedt afdoende bescherming.

Vaccinatie kan vanaf 5 weken leeftijd en is aan te raden voor alle konijnen. Ook konijnen die alleen binnen worden gehouden kunnen namelijk VHS krijgen! De beste tijd om de enting te laten geven is april/mei, zodat het konijn in de zomermaanden het best beschermd is. Een konijn moet in goede conditie zijn voor deze enting, een dierenarts zal het dier eerst moeten onderzoeken of het gezond is. De eerste entingen moeten gegeven worden als het konijn er de leeftijd voor heeft, ongeacht de tijd van het jaar. Voor een complete bescherming tegen VHS is het sinds kort ook noodzakelijk om te vaccineren tegen het RHD2 virus. Deze vaccinatie geven wij op de speciaal georganiseerde konijnenmiddagen. Mocht u dan verhinderd zijn kunnen we ook een aparte afspraak voor u plannen.

Bestrijding van VHS

Zodra VHS is vastgesteld moeten maatregelen worden genomen in de gehele regio. Indien wilde konijnen besmet zijn dan is uiterste voorzichtigheid geboden. Nieuw aangekochte konijnen moeten 2 weken in quarantaine gehouden worden. Daar ook ongedierte de besmetting kan overbrengen moeten ratten en muizen bestreden worden, hierom het voer in goed afsluitbare containers bewaren, en moeten ook insecten geweerd worden (muggengaas voor ventilatie openingen). Dit laatste is overigens ook in verband met myxomatose van belang daar dit ook door stekende insecten wordt overgebracht.
Wordt men geconfronteerd met een uitbraak dan kan men door snelle vaccinatie van de nog gezonde konijnen sterfte stoppen binnen 72 uur.